Nefs Nedir

Nefs bulunmadi fakat aşağıdaki yazıların size yardımı olabilir
ceeee

..ıyor: “Milletin sosyal düzen ve sükûnu, hal ve istikbalde refahı, mutluluğu, selâmeti ve dokunulmazlığı, uygarlıkta ilerleme ve gelişmesi için insanlardan, her konuda ilgi, gayret, nefsin feragati icap ettiği zaman seve seve ..

..zelliklerini görmek ve varlığını göstermek için kainatı, özellikle de insanı yaratmıştır. Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri (Detay) İslamiyet'in temel ilkelerine dayanarak nefsi arıtıp, ahlâkı güzelleştirerek dini yaşama ve bu yolla Allah'a ulaşma düşüncesine tasavvuf adı verilir. X.yüzyıldan sonra tekkelerin çevresinde gelişen tasavvuf düşüncesi dinî..

.. Tıkanıklığı temizlemeliyiz. Oğul! Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin.. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın!.. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut ..

.. şeyi yoktur. BOLSE - Y - Ya sus yada susmaktan daha değerli şeyler söyle. PHTAGORE Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma ! tutmaz. CENAP ŞAHABETTİN Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan,hizmetçi arıyor demektir. CENAB ŞAHABETTİN Yanıldığını asla kabul etmeyenler,en çok yanılanlardır. LA ROCHEFOUCAULD Yapılmış küçük işler,planl..

.. şeyi yoktur. BOLSE - Y - Ya sus yada susmaktan daha değerli şeyler söyle. PHTAGORE Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma ! tutmaz. CENAP ŞAHABETTİN Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan,hizmetçi arıyor demektir. CENAB ŞAHABETTİN Yanıldığını asla kabul etmeyenler,en çok yanılanlardır. LA ROCHEFOUCAULD Yapılmış küçük işler,planl..

..ımız kötülük dolu yeryüzü olarak kabul edilebilir.) Kötülüğün kaynağı bedensel istekler, maddi hırslardır. İsa'nın dediği gibi, mal mülk edinme kaygısı kaçınılması gereken nefsani bir kaygıdır. İsa Tanrı’nın oğlu değildir, o da hepimiz gibi, bir ruhtur. Katoliklik boş inançlardan başka bir şey değildir. Kilise ve krallık Katharlar’ı birkaç ..

07 | Tekke

..termiştir. Tasavvuf düşünürlerine “mutasavvıf” denir. Mutasavvıflara göre, Allah’a bilmeden O’na ulaşılamaz. Dini tasavvufi halk edebiyatı, Allah aşkı, doğruluk, nefse hakim olma, ahlak, toplum gibi konuları işler.Tekke Edebiyatının Özellikleri1) Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan'da yetişen Hoca Ahmet Yesevi'dir. 2) Tekke Edebiyatı, Anadolu'ya 13. y..

08 | günah

..günah: tanrı yasalarına, ahlakına karşı gelmektir. dinlere göre değişen günah anlayışları vardır. islamiyet’te nefse yenik düşmek, yahudilikte tanrı’yı inkâr günah sayılmıştır. hıristiyanlıkta da 7 tip günahtan söz edilir: oburluk, tembellik, hırs, öfke, gurur, düşmanlık ve kıskançlıkt..

09 | fıkıh

..fıkıh: kelime olarak gereği gibi anlayıp bilmektir. islam’da hukukun adıdır. dünyevi işler yanında dini görevleri de içine alan hukuktur. nefsin leyh ve aleyhindekileri bilmektir. fıkıhın kaynakları: kitap, sünnet, icma ve kıyastır...

..termiştir. Tasavvuf düşünürlerine “mutasavvıf” denir. Mutasavvıflara göre, Allah’a bilmeden O’na ulaşılamaz. Dini tasavvufi halk edebiyatı, Allah aşkı, doğruluk, nefse hakim olma, ahlak, toplum gibi konuları işler.Tekke Edebiyatının Özellikleri1) Kurucusu 12. yüzyılda Doğu Türkistan'da yetişen Hoca Ahmet Yesevi'dir. 2) Tekke Edebiyatı, Anadolu'ya 13. y..

11 | Aforizma

..klı olarak yok eder... John Fowles * Denizin dibinde incilerle taşlar karışık bulunurlar. Övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunur. Mevlana Celaleddin-i Rumi nefs..

12 | zekat

..zaruriyyesinde sarfetmesi lâzımdır. i.i.)(sadakalar kimlerin hakkıdır, bu cihete gelince, emr ü teşvik olunduğunuz infak u sadakat $ allah yolunda tutulmuş, din uğrunda ilme, cihada vakf-ı nefs etmiş, $ yeryüzünde şuraya buraya gidemiyen, yani allah yolunda meşguliyetlerinden veya maraz ve acz gibi bir maniadan dolayı nafakalarını kazanmağa iktidarları olmayan o fakirler içindir ..

..--------------------------------------------------------------------------- HİC BİR KİŞİ BİLMEZ BİZİ Hiç bir kişi bilmez bizi, biz ne işin içindeyiz Ne hırsımız baydır bizim, ne nefsimiz içindeyiz Bir kimsenin devletine, ta'nediben biz gülmeyiz Ne munkiriz alimlere, ne tersanın Hacındayız Yunus eydur hey sultanım, özge şahım vardır benim Ko dünya altın gümü..

..lenler hüsn-i şöhretten 7.Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten 8.Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten 9.Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten 10.Durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette Çıkar asar..

..uç tutmalarıdır. Oruç, yalnız aç ve susuz kalmak değildir. Bir hayvanı veya inanmayan bir kimseyi bir odaya hapsedip aç, susuz bırakmakla oruç tutturulmuş olmaz. Orucun, sabır, şükür, nefs terbiyesi gibi diğer ibadetlerle irtibatı vardır.5. Hacc'a Gitmek İslam şeriatında belirtildiği gibi özel bir zamanda Allah'a özel bir ibadeti yapmak kasdıyla Mekke'de bulunmaktır. Allah'..

.. aşk ile yad! Geldi toprakları da efgane, Dadres yok mu diyor, nalâne? Vatanı kana batırdı ağyar, Ne çimen kaldı, ne bülbül, ne de hâr. Yok mu hiç bendelerinde bir yâr? Vakf-ı nefs ede fedakârane, Kılıcın sallaya ahrarane?.. Vatanı gülşen iken kabr ettik, Herkesi ölmeğe biz cebr ettik. Akıbet öldü vatan sabr ettik.. Böyle mi yardım olur ihvane? Dağ taş a..

17 | Alevilik

... 2- Tarikat Kapısı:Eğitim ve öğretim müessesesidir El alıp tövbe kılmak Mürid olmak Saçın gidermek ve libasını giymek (gösterişsiz kılık kıyafette bulunmak.) İnsanın nefsi ile mücadele etmesi Hizmet etmek Korku (hata yapmaktan, gönül kırmaktan,kötülük yapmaktan kork) Umut tutmak Hırka, (sadelik), Zembil(Hakkın yolunda giden, ulu tanrının dostluğunu..

... 2- Tarikat Kapısı:Eğitim ve öğretim müessesesidir El alıp tövbe kılmak Mürid olmak Saçın gidermek ve libasını giymek (gösterişsiz kılık kıyafette bulunmak.) İnsanın nefsi ile mücadele etmesi Hizmet etmek Korku (hata yapmaktan, gönül kırmaktan,kötülük yapmaktan kork) Umut tutmak Hırka, (sadelik), Zembil(Hakkın yolunda giden, ulu tanrının dostluğunu..

..zarın roman anlayışı ve tekniği ile ilgilidir. O bakımdan, burada bir tercih yapmaya kalkışmak hem gereksiz hem de yararsızdır. Ama ne olursa olsun romancının gücü ve başarısı; kendi nefsini bir yana bırakmaya, kahramanlarının maddî ve sosyal şartlarına uyarak onlar gibi görmeye, duymaya, işitmeye bağbdır ve şüphesiz ki romanın, okuyucu üstünde derin ve silinmez izler, ..

..lı birinin ihtiyaçlarını karşılamak gerekir. Toplum hayatında emanete kötü davranan sevilmez.Çevrenin güveni yitirildiğinde yapayalnız kalırız. Emanete kötü davranmamak için nefsimizin baskısına izin vermemeliyiz.Emaneti aldığımız gibi teslim ettiğimizde hissettiğimiz iç rahatlığı,o emanete vereceğimiz zarar yanında çok üstün bir kazançtır.Unutulmamalıdır..


..:: Online Uyeler ::..

Bi soru sor